To będzie bardzo krótki post – chcę pokazać w nim jak stworzyć dynamiczną grupę urządzeń dla wszystkich zaimportowanych urządzeń w procesie AutoPilota.

O nim poczytacie trochę później, a teraz.. Stwórzmy taką grupę.

Idziemy do portalu AAD > Groups > New Group.

Uzupełniamy niezbędne dane oraz jako typ wybieramy Dynamic Device.

Następnie klikamy na Add dynamic query i wybieramy Edit, aby edytować bezpośrednio zapytanie. Wpisujemy:
(device.devicePhysicalIDs -any _ -contains "[ZTDId]")

I klikamy Create.

I to już! Do takiej grupy możemy np. przypisywać Enrollment Status page.