AutoPilot – Dynamiczna grupa dla nowych urządzeń

Dziś krótko.

W jaki sposób stworzyć grupę dynamiczną dla wszystkich urządzeń, które mają używać AutoPilota?

Takie urządzenia wyróżniają się, że parametr zawierają wartość [ZTDId]

Stwórzmy więc dynamiczną grupę zawierającą wszystkie takie urządzenia:

[PL] AutoPilot – Dynamiczna grupa dla nowych urządzeń

Gdzie w treści reguły (1) wpiszemy wartość:

(device.devicePhysicalIDs -any _ -contains „[ZTDId]”)

Już po kilku minutach powinno pojawić nam się urządzenia przypisane do tej grupy.